2.   Vnitrostátní jízdenka

  Úvod  Mezinárodní jízdenka

Vyplňování tiskopisu jízdenky
Tiskopis jízdenky obsahuje položky, jejichž vyplněním se specifikuje jízdní doklad. Některé položky jsou uvedeny průvodním textem (Osob, Třída, …), některé průvodní text nemají (Druh dokladu). Položky lze vyplňovat v libovolném pořadí, je však nutné vzít v úvahu to, že hodnoty položek se navzájem ovlivňují v závislosti na tarifních ustanoveních. V položkách a nabídkách jsou zobrazeny pouze přípustné hodnoty, tj. hodnoty, které vyhovují tarifním ustanovením v kombinaci s ostatním již vyplněnými položkami. Mezi položkami lze přecházet pomocí myši, popř. klávesou Tab.

Položky tiskopisu:

 • Výdejna
  Slouží pro zadání názvu stanice výdeje. Po kliknutí na položku se text podbarví a je možné ho změnit zadáním názvu jiné stanice z klávesnice. Při zadávání výdejny se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "Brno hl.n." je možné zadat např. jako "b h n". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně výdejny není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce. Po změně výdejny se změní i výchozí stanice. Změna Výdejny nemá vliv na výpočet ceny jízdenky, nicméně může mít vliv na zobazování nabídky typů jízdenek (např. v rámci nějakého IDS).
 • Datum výdeje (na tiskopisu jízdenky bez průvodního textu, nachází se pod názvem výdejny)
  Z testovacích důvodů je umožněna změna datumu výdeje. Datum lze změnit po kliknutí na něj a zapsáním nového datumu z klávesnice. Jako oddělovač lze použít čárku, tečku nebo mezerník.
 • Druh dokladu (na tiskopisu jízdenky bez průvodního textu, nachází se vlevo od položky Osob)
  Slouží pro výběr druhu dokladu. Po kliknutí na položku se v prostoru pro nabídky zobrazí seznam přípustných dokladů. Jestliže jsou za názvem dokladu zobrazeny tři tečky, znamená to, že obsahuje vnořenou (podrobnější) nabídku. Ze seznamu lze zvolený doklad vybrat kliknutím myši. Je-li volba konečná, přenese se doklad do tiskopisu jízdenky. Pokud je třeba volbu upřesnit, zobrazí se vnořená nabídka.
 • Počet osob (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Osob")
  Slouží pro zadání počtu osob. Počet osob lze změnit v rozvíracím seznamu přepsáním čísla z klávesnice popř. kliknutím na šipku a výběrem ze seznamu. Pokud počet osob není zobrazen v rozvíracím seznamu (chybí šipka), nebo zcela chybí, nelze dle tarifních ustanovení počet osob měnit.
 • Třída
  Slouží pro výběr vozové třídy. Po kliknutí myší na číslo třídy se cyklicky mění 1. a 2. třída. Jestliže je číslo třídy zobrazeno černě, nebo zcela chybí, nelze dle tarifních ustanovení vozovou třídu měnit.
 • Vlak
  Slouží pro výběr druhu vlaku. Po kliknutí myší na druh vlaku se v prostoru pro nabídky zobrazí přípustný seznam druhů vlaků. Ze seznamu lze zvolený druh vlaku vybrat kliknutím myši. Jestliže je druh vlaku zobrazen černě, nebo nezobrazí-li se seznam druhů vlaků, nelze dle tarifních ustanovení druh vlaku měnit.
 • Km
  Kilometrická vzdálenost mezi stanicí v položce Z a Do se vypočítá automaticky v závislosti na obsahu položky Přes.
 • Výchozí stanice (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Z")
  Slouží pro zadání výchozí stanice. Automaticky je zobrazena stanice výdeje, lze ji však změnit. Při zadávání výchozí stanice se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "Brno hl.n." je možné zadat např. jako "b h n". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně výchozí stanice není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce.
 • Cílová stanice (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Do")
  Slouží pro zadání cílové stanice.Při zadávání cílové stanice se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "Brno hl.n." je možné zadat např. jako "b h n". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně cílové stanice není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce.
 • Směr jízdy (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Přes")
  Slouží pro zadání trasy mezi výchozí a cílovou stanicí. Trasa je nabízena po nejkratší cestě, pokud není mezi výchozí a cílovou stanicí definována výjimka ve směrování. Trasu lze změnit zapsáním jiné směrové (nácestné) stanice. Aplikace v současnosti podporuje zadání pouze jedné směrové stanice.
 • Platnost
  Slouží pro změnu datumu začátku platnosti jízdního dokladu. U některých druhů dokladů lze měnit i čas, např. doklady IDS. Datum lze změnit po kliknutí na něj a zapsáním nového datumu z klávesnice. Jako oddělovač lze použít čárku, tečku nebo mezerník. Datum konce platnosti jízdního dokladu měnit nelze, je definován tarifními ustanoveními.
 • Počet osob se slevou (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Sleva")
  Slouží pro zadání počtu osob se slevu. Počet osob lze změnit v rozvíracím seznamu přepsáním čísla z klávesnice popř. kliknutím na šipku a výběrem ze seznamu. Pokud počet osob není zobrazen v rozvíracím seznamu (chybí šipka), nebo zcela chybí, nelze dle tarifních ustanovení počet osob měnit. Rozvírací seznam se zobrazí po zadání druhu slevy.
 • Druh slevy (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Druh")
  Slouží pro výběr slevy. Jestliže k zvolenému dokladu existuje jakákoli sleva, je za položkou Druh zobrazena červená čára. Po kliknutí na tuto čáru se v prostoru pro nabídky zobrazí seznam přípustných slev. Ze seznamu lze zvolenou slevu vybrat kliknutím myši. Po výběru slevy se v položce Sleva zobrazí rozvírací seznam pro výběr počtu osob se slevou.
 • Cena jízdného (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Kč")
  Cena jízdného se automaticky vypočítá na základě hodnot v položkách tiskopisu. Jestliže cena není zobrazena, hodnoty v položkách tiskopisu nesplňují tarifní ustanovení.

Pomocné funkce
Nad tiskopisem jízdenky se kontextově zobrazují tlačítka pomocných funkcí.

 • Snížit platí od
  Slouží pro zmenšení počátečního datum platnosti dokladu. Každým kliknutím myší se zmenší datum vždy o jeden den dozadu maximálně však do data výdeje. Tlačítko se zobrazí jen tehdy jestliže už před tím byla platnost dokladu změněna opačným směrem.
 • Zvýšit platí od
  Slouží pro zvětšení počátečního datum platnosti dokladu. Každým kliknutím myší se zvýší datum vždy o jeden den dopředu maximálně však do data, které umožňují tarifní podmínky (u většiny dokladů jde o 60 dní).
 • Přepnout zpáteční
  Slouží pro výběr dokladu pro zpáteční jízdu. Např. doklad Zpáteční sleva není v seznamu dokladů a lze ho vydat pouze tlačítkem "Přepnout zpáteční" z dokladu Zákaznická jednoduchá.
 • Přehodit Z/DO
  Slouží k přehození nástupní a cílové stanice.
 • Vynulovat
  Vrátí formulář jízdenky do výchozího stavu.
 • Vynulovat slevu
  Slouží pro odstranění slevy. Tlačítko se zobrazí vpravo pod nabídkou slev.

Nápověda