3.   Mezinárodní jízdenka

  Vnitrostátní jízdenka  O autorech

Vyplňování tiskopisu jízdenky
Tiskopis jízdenky obsahuje položky, jejichž vyplněním se specifikuje jízdní doklad. Některé položky jsou uvedeny průvodním textem (Osob, Třída, …), některé průvodní text nemají (Druh dokladu). Položky lze vyplňovat v libovolném pořadí, je však nutné vzít v úvahu to, že hodnoty položek se navzájem ovlivňují v závislosti na tarifních ustanoveních. V položkách a nabídkách jsou zobrazeny pouze přípustné hodnoty, tj. hodnoty, které vyhovují tarifním ustanovením v kombinaci s ostatními již vyplněnými položkami. Mezi položkami lze přecházet pomocí myši, popř. klávesou Tab.
V případě mezinárodní jízdenky jsou všechny názvy stanic uváděny bez diakritiky.

Položky tiskopisu:

 • Výdejna
  Slouží pro zadání názvu stanice výdeje. Po kliknutí na položku se text podbarví a je možné ho změnit zadáním názvu jiné stanice z klávesnice. Při zadávání výdejny se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "C. Trebova" je možné zadat např. jako "c t". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně výdejny není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce. Po změně výdejny se změní i výchozí stanice. Změna Výdejny nemá vliv na výpočet ceny jízdenky, nicméně může mít vliv na zobazování nabídky typů jízdenek (např. v rámci nějakého IDS).
 • Datum výdeje (na tiskopisu jízdenky bez průvodního textu, nachází se pod názvem výdejny)
  Z testovacích důvodů je umožněna změna datumu výdeje. Datum lze změnit po kliknutí na něj a zapsáním nového datumu z klávesnice. Jako oddělovač lze použít čárku, tečku nebo mezerník.
 • Druh dokladu (na tiskopisu jízdenky bez průvodního textu, nachází se vlevo od položky Osob)
  Slouží pro výběr druhu dokladu. Po kliknutí myší na druh dokladu se cyklicky mění přípustné hodnoty. Jestliže je druh dokladu zobrazen černě, nelze dle tarifních ustanovení druh dokladu měnit.
 • Počet osob (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Osob")
  Slouží pro zadání počtu osob. Počet osob lze zadat jako počet dospělých nebo jako počet dospělých s uvedením věku jednotlivých dětí. Například text "2 4 12 18", znamená dvě dospělé osoby s dětmi ve věku 4, 12 a 18 let. Po zadání počtu osob se provádí kontrola věku dětí. Pokud věk dítěte přesahuje stanovenou hranici věku dítěte, je toto dítě automaticky zařazeno mezi dospělé. Pokud věk dítěte nedosahuje stavenou hranici věku dítěte, je věk tohoto dítěte automaticky odstraněn z položky "Počet osob" a toto dítě není započítáno v ceně jízdného.
  Do položky "Počet osob" lze rovněž zadat skupinovou jízdenku. Například text "r 20 5 2" znamená skupinová jízdenka pro 20 dospělých, 5 dětí ve věku 6 až 12 let a 2 děti ve věku 4 až 5 let.
 • Třída
  Slouží pro výběr vozové třídy. Po kliknutí myší na číslo třídy se cyklicky mění 1. a 2. třída. Jestliže je číslo třídy zobrazeno černě, nebo zcela chybí, nelze dle tarifních ustanovení vozovou třídu měnit.
 • Výchozí stanice (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Z")
  Slouží pro zadání výchozí stanice. Automaticky je zobrazena stanice výdeje, lze ji však změnit. Při zadávání výchozí stanice se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "C. Trebova" je možné zadat např. jako "c t". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně výchozí stanice není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce.
 • Cílová stanice (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Do")
  Slouží pro zadání cílové stanice.Při zadávání cílové stanice se v mnoha případech nemusí zadávat celý název stanice, ale je možné použít masku, např. "C. Trebova" je možné zadat např. jako "c t". Po kliknutí myší na jiné místo tiskopisu jízdenky, přeskočením na jinou položku tiskopisu (klávesou Tab nebo Enter) se doplní plný název stanice. Při změně cílové stanice není nabízen seznam stanic vyhovující zadané masce, ale je dosazena první stanice vyhovující masce.
 • Zpáteční jízdenka (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Zpět", "Z" a "Do")
  U zpáteční jízdenky je zde uvedena výchozí a cílová stanice pro zpáteční směr. Pokud výchozí a cílová stanice pro zpáteční směr není zobrazena, nejedná se o zpáteční jízdenku.
 • Směr jízdy (na tiskopisu jízdenky bez průvodního textu, nachází se pod položkou "Do")
  Slouží pro zadání trasy mezi výchozí a cílovou stanicí. Trasa je nabízena po nejkratší cestě, pokud není mezi výchozí a cílovou stanicí definována výjimka ve směrování. Trasu lze změnit zapsáním jiné směrové (nácestné) stanice hraničního přechodu. Aplikace v současnosti podporuje zadání pouze jedné směrové stanice.
 • Platnost
  Slouží pro změnu datumu začátku platnosti jízdního dokladu. Datum lze změnit po kliknutí na něj a zapsáním nového datumu z klávesnice. Jako oddělovač lze použít čárku, tečku nebo mezerník. Datum konce platnosti jízdního dokladu měnit nelze, je definován tarifními ustanoveními.
 • Druh slevy (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Sleva")
  Slouží pro výběr slevy. Jestliže k zvolenému dokladu existuje jakákoli sleva, je za průvodním textem "Sleva" zobrazena červená čára. Po kliknutí na tuto čáru se zobrazí seznam přípustných slev. Z tohoto seznamu lze myší vybrat příslušnou slevu.
 • Cena jízdného (na tiskopisu jízdenky průvodní text "Kč" a "EUR")
  Cena jízdného se automaticky vypočítá na základě hodnot v položkách tiskopisu. Jestliže cena není zobrazena, hodnoty v položkách tiskopisu nesplňují tarifní ustanovení. Cena jízdného se zobrazuje ve dvou měnách: Kč a Eur.

Pomocné funkce
Nad tiskopisem jízdenky se kontextově zobrazují tlačítka pomocných funkcí.

 • Snížit platí od
  Slouží pro zmenšení počátečního datum platnosti dokladu. Každým kliknutím myší se zmenší datum vždy o jeden den dozadu maximálně však do data výdeje. Tlačítko se zobrazí jen tehdy jestliže už před tím byla platnost dokladu změněna opačným směrem.
 • Zvýšit platí od
  Slouží pro zvětšení počátečního datum platnosti dokladu. Každým kliknutím myší se zvýší datum vždy o jeden den dopředu maximálně však do data, které umožňují tarifní podmínky.
 • Přepnout zpáteční
  Slouží pro výběr dokladu pro zpáteční jízdu.
 • Přehodit Z/DO
  Slouží k přehození nástupní a cílové stanice.
 • Vynulovat
  Vrátí formulář jízdenky do výchozího stavu.

Nápověda